Rassie  -  Studentewoonstelle Potchefstroom
Bevestiging van woonstel en kontrakte

U het besluit om nes te skrop by Rassie !!!!!!!!!!!!!!!!!

Volg die volgende stappe om Woonstel te bevestig:
1.  Skakel vir Fanie by 0826193719 om te hoor of die woonstel nog beskikbaar is en reël ʼn afspraak (indien nodig).

2.  Betaal die deposito in die volgende rekening:
            a.  Amanda Erasmus    -    FNB - Tjek rekening:  59280019745     Takkode: 230936 (Gebruik asseblief die woonstel nommer
                 as verwysing vir alle inbetalings)
            b.  WhatsApp die bewys vir Fanie of epos dit na erasmus.louis@yahoo.com  - woonstelle word glad nie gehou sonder
                  bewys van deposito nie.

3.  “Download” die volgende dokumente  hier onder of gaan haal ʼn stel  by Fanie:
                                      - Huurkontrak an Aanhangsel A B en C

4.   Epos die volgende dokumente na  erasmus.louis@yahoo.com of oorhandig aan Fanie.
                                      a.  HUURKONTRAK - VOOG /  OUER TEKEN ASB ELKE BLADSY.
                                      b.  Bewys van maandelikse debietorder wat opgestel is
                                      c.  DEPOSITO STROKIE
                                      d.  AFSKRIF VAN ID VAN OUER/VOOG EN HUURDER.
                                      e.  Persoonlike besonderhede
Baie belangrik

Sleutels sal eers oorhandig word indien ons alle dokumentasie ontvang het asook die  deposito en Januarie se huur.
© Copyright Studentewoonstelle Potchefstroom 2016 (All Rights Reserved)